სათაო ოფისი +995 032 2 50 20 21

ბიზნეს ცენტრი "მოზაიკა"

09:00 - 18:00 ორშაბათი - პარასკევი

იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

  • პროფესიონალი პრაქტიკოსი იურისტი, კერძო და ადმინისტრაციულ სამართალში 15+ წლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მათ შორის 5 წელი მენეჯერულ პოზიციებზე. მისი გამოცდილება მოიცავს კერძო და საფინანსო ინსტიტუტებს, როგორიც არის საქართველოს ეროვნული ბანკი, სს "პაშა ბანკი," სს "ვითიბი ბანკი," სს "ბანკი ქართუ," სს "თიბისი ბანკი,"  ასევე სხვადასხვა კომპანიებს შედეგი სფეროებიდან: დისტრიბუცია, საცალო ვაჭრობა, კონსულტირება და საერთაშორისო პარტნიორობა
  • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით